vanham
Van Ham Infra

Ons privacybeleid

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan daarom zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens om. Hieronder leest u welke gegevens wij verzamelen, bewaren en waarom.

Van Ham Infra B.V. is gevestigd aan de Hallenstraat 20, 5531 AB Bladel, +31 (0)85 8901443, [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Ham Infra verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Eventuele door u verstrekte (persoonlijke) gegevens d.m.v. het contactformulier worden enkel en alleen door ons gehanteerd om u van een antwoord of aanbieding te voorzien en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden van derden. Van Ham Infra verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vaak kort of niet langer dan drie jaar. We zijn vanwege de Belastingdienst echter verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren. De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus en wij treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Cookies

Wij gebruiken zelf technische en functionele cookies. En analytische cookies (middels Google Analytics waarvan de ip-gegevens zijn geanonimiseerd) die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website en de chatfunctie naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Tevens worden er door Google/derden (tracking) cookies geplaatst indien u ervoor kiest om YouTube-video's af te spelen of wanneer u de chatfunctie gebruikt. Hier hebben wij helaas geen controle over en wij verwijzen dan ook naar de privacyvoorwaarden van de betreffende websites / diensten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, rechten

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens sturen naar ons e-mailadres. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op. U heeft ook het recht om deze klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg en aandacht samengesteld. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Alle tekst- en beeldmateriaal op deze website dient louter een informatief doel en er kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Van Ham Infra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op welke wijze dan ook voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of hyperlinks naar websites van derden en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd.

Van Ham Infra garandeert niet dat e-mails tijdig worden ontvangen dan wel worden beantwoord / verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen van niet-tijdige ontvangst, beantwoording of verwerking van toegezonden e-mails.

Onze privacyverklaring en disclaimer kan te allen tijde worden gewijzigd (huidige versie 14/05/18).